CVS / M.E Forum


  Het speciaal onderwijs in Nederland deugt niet

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Het speciaal onderwijs in Nederland deugt niet

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:01 am

  Het speciaal onderwijs in Nederland deugt niet

  by Bart | Do, 20/01/2011 - 18:10
  Gisteren had ik een gesprek met iemand die voor haar werk (privaat bedrijf wat betaald wordt met PGB's) gezinnen moet begeleiden waarvan één of meerdere kinderen autistisch is.
  Zij moest een autistisch wat een hoge intelligentie heeft plaatsen binnen het speciaal voortgezet onderwijs. Dat gaat toch niet zo gemakkelijk.
  Binnen de eigen regio, Limburg-Noord, is er geen school voor speciaal voortgezet onderwijs die HAVO- of VWO-niveau aanbiedt. Buiten de eigen regio komt zo'n kind niet in aanmerking voor plaatsing aangezien de kinderen binnen de eigen regio voorrang krijgen op de wachtlijst. Jawel, wachtlijsten voor het speciaal onderwijs bestaan nog steeds. Hoewel het de bedoeling was om het speciaal onderwijs sterk te reduceren, zo mogelijk zelfs op te heffen, gaan er nu meer kinderen dan ooit naar het speciaal onderwijs terwijl tegelijkertijd het aantal speciale kinderen op de gewone scholen is toegenomen. Zelfs als dat kind buiten de eigen regio geplaatst zou kunnen worden, met alle consequenties vandien (het reizen is vermoeind, kost veel tijd wat ten koste gaat van studietijd en vriendjes maken gaat heel wat moeilijker) dan nog is het maar de vraag ofdat die jongen daar alle belangrijke vakken zou kunnen volgen.
  Zo weet ik van een jongen die geen natuurkunde en scheikunde mocht volgen omdat de school geen practicumlokaal had (slechte motivatie maar dat terzijde) en de school dientengevolge ook geen leraar had die dat kon begeleiden. Wel had die school de faciliteiten voor die BaVo-flauwekul (keukentje, gereedschap voor AT).

  Ik wil hier geen discussie voeren over wanneer exact een kind wel of niet naar het speciaal onderwijs moet, ofdat dit enkel moet afhangen van wat voor het kind zelf beter is of dat het tevens moet afhangen van wat beter is voor de medeleerlingen.
  Als echter besloten wordt dat een kind naar het speciaal onderwijs moet dan moet ervoor gezorgd worden dat het kind op zijn niveau speciaal onderwijs kan volgen en dat het kind dat profiel kan kiezen (bijvoorbeeld Natuur en Techniek) wat bij hem het beste past qua intelligentie en interesse.
  Momenteel zitten deze kinderen in een gruwelijke situatie. Een gewone school kan vaak niet voor hen omdat ze daar gepest worden en in die ongestructureerde chaos op zo'n massaschool niet kunnen functioneren, speciaal onderwijs is er simpel niet op hun niveau binnen de regio. Kleinere scholen, zoals de zelfstandige gymnasia zouden een goede oplossing zijn. Die zijn er echter ook veel te weinig.
  Ik denk dat er eerst en vooral werk van moet worden gemaakt dat er in elke regio weer voldoende kleine scholen komen: 1 schoolniveau (in het geval van het VMBO een half schoolniveau) met 3-4 klassen per leerjaar.
  Een deel van de kinderen die op een gewone massaschool, zoals de meeste scholen tegenwoordig zijn, niet kan functioneren zou zich op zo'n school wel kunnen handhaven wanneer het personeel een oogje in het zeil houdt, eens aan de klas uitlegt waarom dat ene kind iets anders is en hoe daarmee om te gaan. Voor de overige kinderen moeten er voldoende plaatsen binnen het speciaal onderwijs worden gegarandeerd op hun niveau.   <LI class="first blog_usernames_blog">Blog van Bart
  • 2761 keer gelezen


  Reacties

  speciaal onderwijs
  Ingediend door kersje op Ma, 24/01/2011 - 22:30.

  Gelukkig wonen wij in een regio waar een heel spectrum aan voortgezet speciaal onderwijs beschikbaar is. Op de cluster 3 school van mijn zoon wordt praktijkonderwijs gegeven, VMBO basis/kader/TL en HAVO. Ik betwijfel of er cluster 3 scholen zijn waar leerlingen VWO kunnen doen, en van Grieks of Latijn zal denk ik nergens sprake zijn. Ook bij mijn dochter op school (cluster 4, VMBO/TL, HAVO en VWO) kan geen Grieks of Latijn worden gekozen door de leerlingen. Mijn dochter zou die vakken so wie so niet willen doen, en ik heb er ook begrip voor dat het daar moeilijk is alle vakken aan te bieden, omdat er maar zo'n 200 leerlingen op die school zitten. Overigens kunnen alle andere vakken/profielen daar voor zover ik weet wel gekozen worden. Bij mijn zoon op school zitten ongeveer 60 leerlingen op het VSO. Daar wordt bijvoorbeeld geen Frans gegeven, ook niet aan de havisten. Belangrijker dan alle vakken aan te bieden vind ik zelf dat de intentie bestaat om '"eruit te halen wat er in zit", en dat het onderwijsproces daar optimaal op afgestemd is. Dat is jammer genoeg op de school van mijn zoon niet het geval. Goed onderwijs aan de doelgroep van cluster 3 onderwijs is een hele uitdaging, o.a. omdat er veel leerlingen zijn die (erg) veel verzuimen. Als de staf zijn tijd nu maar niet zou verspillen aan het organiseren van allerlei randverschijnselen (SeoL, mediation, burgerschap, films maken, leerlingwerkplaats, feesten en partijen, etc.) zou dat vast beter gaan.


  Bovenstaand bericht is van een sitebezoeker en weerspiegelt niet automatisch de standpunten van BON

  Ik vind het interessant om
  Ingediend door Bart op Di, 25/01/2011 - 00:54.

  Ik vind het interessant om te lezen wat mensen hun praktijkervaring is.
  Heeft u als ouder inspraak bij die cluster-3-school zodat u samen met andere ouders de door jullie genoemde problemen kunnen aankaarten?

  Wat vindt u van die indeling in clusters? Op het eerste gezicht zie ik er geen cluster tussen staan waar licht emotioneel/sociaal gehandicapte kinderen (asperger, ADD, ADHD) terecht kunnen.
  Clusters 1 en 2 zijn voor kinderen die een of meerdere zwaardere lichamelijke handicaps hebben (doof, blind), cluster 4 is voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, van cluster 3 hebben ze een ratjetoe gemaakt waar enerzijds zeer moeilijk lerende kinderen in worden geplaatst en waar anderzijds langdurig zieke en ernstig gehandicapte (ofwel langdurig ziek en gehandicapt ofwel meervoudige handicap) kinderen worden geplaatst.
  Een kind wat een aan autisme verwante stoornis heeft kan dus op het eerste gezicht noch op een speciale school noch op een normale school goed terecht (tenzij hij het privillege heeft om naar het gymnasium te mogen wat zeer onwaarschijnlijk is, te meer daar die kinderen vaak een ontwikkelingsachterstand van vele jaren hebben).
  Nu zal dit wellicht heel de opzet zijn geweest van de overheid maar zorg er dan voor dat deze kinderen wel op een normale school terecht kunnen door weer kleinschalige categoriale scholen mogelijk te maken!!


  Bovenstaand bericht is van een sitebezoeker en weerspiegelt niet automatisch de standpunten van BON

  Autistiform
  Ingediend door Hinke Douma op Di, 25/01/2011 - 11:20.

  autistiforme problemen vallen onder taal- en communicatiestoornissen.


  Bovenstaand bericht is van een sitebezoeker en weerspiegelt niet automatisch de standpunten van BON

  Eh, welke problemen vallen
  Ingediend door Bart op Wo, 26/01/2011 - 01:36.

  Eh, welke problemen vallen daar nog meer onder (taal- en communicatiestoornissen)?
  Autistische kinderen worden hopelijk toch in geen enkele regio (waar geen gespecialiseerde scholen voor autistische leerlingen bestaan) gedumpt tussen dove kinderen?
  Iedereen heeft recht op goed onderwijs, doven net zo veel als alle anderen, maar de problematiek is in de verste verte niet te vergelijken.

  Een autistisch kind heeft voor zo ver ik het begrijp per definitie een communicatiestoornis, een autistisch kind heeft zeker niet noodzakelijk een taalstoornis, in ieder geval niet wanneer je objectief zijn taalvaardigheid (welke vorm dan ook) vergelijkt met die van een controlegroep.
  Zo haalde ik echt nooit onvoldoendes voor een taalvak ondanks, noch op de lagere school noch op de middelbare school (ik haalde zelfs consequent negens voor opstellen (betoog) en tekstverklaren voor zowel Nederlands als Engels) terwijl ik kernautisme had/heb (officiële diagnose van een psychiater als peuter).
  Wel had ik een relatieve taalachterstand, bij gebrek aan betere woorden een (taal)achterstand op mezelf. Zo bleek mijn IQ zogezegd in minder dan 3,5 jaar met 30 punten te stijgen. De realiteit was natuurlijk dat de psychologen de blunder begingen om mijn prestaties te vergelijken met leeftijdsgenoten terwijl ik een pervasieve ontwikkelingsachterstand had van vele jaren. Neem bij een hoogbegaafd kind van 9 jaar een IQ-test voor volwassenen af en je krijgt een score van 100 of zelfs nog wat lager. Bovendien ontbrak bij mij elk besef dat de tijdsdruk een onderdeel van die test was en haastte ik me geenzins.


  Bovenstaand bericht is van een sitebezoeker en weerspiegelt niet automatisch de standpunten van BON

  Wellus
  Ingediend door Hinke Douma op Wo, 26/01/2011 - 12:45.

  Ja hoor Bart, op diverse scholen voor dove kinderen worden ook autisten toegelaten, ook al is de problematiek heel anders. Dat heeft bovendien deels te maken met het streven om dove kinderen in het reguliere onderwijs op te nemen. Er is dus relatief meer plaats op dit soort scholen.

  http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/7357

   Het is nu zo dec 09, 2018 7:41 pm