CVS / M.E Forum


  Mag een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs mijn kind verwijderen?

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Mag een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs mijn kind verwijderen?

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 10:36 am

  Mag een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs mijn kind verwijderen?


  Scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogen uw kind verwijderen. Dit houdt in dat uw kind voorgoed geen toegang meer heeft tot de school. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als uw kind zich ernstig heeft misdragen. De regels voor verwijdering staan in de wet. Veel scholen hebben een speciaal protocol of reglement voor belonen en straffen; dit kunt u nalezen in de schoolgids.  Bevoegd gezag beslist over verwijdering van school


  De beslissing over toelating en verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag (schoolbestuur) van een school. Wie dat is, vindt u in de schoolgids. Het bevoegd gezag moet – voordat het uw kind van de school verwijdert - eerst naar uw verhaal luisteren en naar dat van de docent.

  Bezwaar tegen verwijdering van school voor (voortgezet) speciaal onderwijs


  Het bevoegd gezag is verplicht u erop te wijzen dat u bezwaar kunt maken tegen de beslissing uw kind te verwijderen. U moet binnen 6 weken nadat het besluit schriftelijk bekend is gemaakt, bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag mag pas op uw bezwaar reageren, nadat u bent gehoord en het overleg heeft gevoerd met de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).

  Als het bevoegd gezag vasthoudt aan het besluit uw kind te verwijderen, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Als het gaat om een openbare school, kunt u naar de bestuursrechter. Bij een bijzondere school, kunt u naar de civiele rechter. U heeft voor de rechtsprocedure een advocaat nodig. Mogelijk komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

  Nieuwe school vinden voor uw kind na verwijdering


  Bij verwijdering is het bevoegd gezag verplicht een andere school te zoeken die uw kind wil toelaten. Omdat uw kind leerplichtig is, mag de school voor voortgezet onderwijs uw kind pas definitief van school sturen als de nieuwe school is gevonden.
  De school is verplicht ten minste 8 weken haar best te doen een andere school voor uw kind te vinden. Die termijn van 8 weken gaat in vanaf de datum waarop het bevoegd gezag van de school u informeerde over de definitieve verwijdering van uw kind.

  Ouders verantwoordelijk voor leerplichtig kind


  Als het de school aantoonbaar na 8 weken niet is gelukt een nieuwe school te vinden, mag de school uw kind verwijderen. Omdat uw kind leerplichtig is, bent u in dat geval als ouder zelf verantwoordelijk voor het vinden van een andere school. Is iemand anders dan u de verzorger van uw kind? Dan is ook die verzorger daarvoor verantwoordelijk. De leerplichtambtenaar van de woongemeente van uw kind ziet erop toe dat u uw kind inschrijft op een andere school. Hij ondersteunt u (of de verzorger van uw kind) bij het zoeken naar een andere school.

  Meer informatie over verwijdering in (voortgezet) speciaal onderwijs


  Het is verstandig de schoolgids te raadplegen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). In artikel 40 en 61 van de Wet op de expertisecentra (WEC) leest u meer over verwijdering en bezwaar bij het bijzonder onderwijs. Wanneer uw kind naar een openbare school gaat, kunt u hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) raadplegen voor informatie over de bezwaarprocedure en hoofdstuk 8 over het aantekenen van beroep bij de bestuursrechter.

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-een-school-voor-voortgezet-speciaal-onderwijs-mijn-kind-verwijderen.html
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Mag een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs mijn kind verwijderen?

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 10:38 am

  Met een rugzak- rare naam eigenlijk... (subsidie van de regering voor een kind die een chronische aandoening heeft)

  kan men een kind niet doorsturen naar een Speciaal Onderwijs.

  De regering betaald nml niet dubbelop aan subsidies!

  Of regulier onderwijs met rugzak of Speciaal onderwijs zonder rugzak

   Het is nu zo dec 09, 2018 8:03 pm