CVS / M.E Forum


  Wmo Lokaal verplaatsen per vervoermiddel (vervoersvoorzieningen)

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Wmo Lokaal verplaatsen per vervoermiddel (vervoersvoorzieningen)

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:06 am

  Wmo Lokaal verplaatsen per vervoermiddel (vervoersvoorzieningen)
  afdrukken
  Inhoud verstrekking Gemeenten hebben alleen een compensatieplicht om voorzieningen te treffen binnen hun regio; dat is altijd de gemeente waarin iemand woont, vaak uitgebreid tot een aantal aangrenzende gemeenten. Voor reizen buiten de regio hoeft de gemeente alleen vervoer aan te bieden als dat sociaal isolement voorkomt. 
  In de gemeentelijke verordening is geregeld welke voorzieningen verstrekt worden en tegen welke voorwaarden. Openbaar vervoer heeft het primaat, dat wil zeggen dat er argumenten moeten zijn om tot verstrekking van een Wmo-vervoersvoorziening over te gaan indien het openbaar vervoer adequaat bruikbaar is. Indien dit in beperkte mate het geval is, kan vanuit de Wmo een aanvullende voorziening getroffen worden. Het kan dan gaan om alledaagse behoeften, zoals winkelen, bezoek binnen de vervoersregio, uitgaan, sporten. In het kader van de Wmo te verstrekken vervoersvoorzieningen kunnen bestaan uit:

  •a. een algemene voorziening in de vorm van een collectieve vervoersvoorziening (CVV) tegen gereduceerd tarief
  of een individuele voorziening zoals:

  •b. een individuele vervoersvoorziening in natura
  •c. een persoonsgebonden budget te besteden aan een individuele vervoersvoorziening in natura
  •d. een financiële tegemoetkoming in de kosten van een individuele vervoersvoorziening.
  Bij b. een individuele vervoersvoorziening in natura kan het gaan om:

  •een al dan niet aangepaste bruikleenauto
  •een al dan niet aangepaste gesloten buitenwagen
  •een scootmobiel
  •een ander verplaatsingsmiddel.
  Bij d. een financiële tegemoetkoming in de kosten van een individuele vervoersvoorziening kan het gaan om:

  •een aanpassing van de eigen auto
  •gebruik van een bruikleenauto
  •gebruik van taxi of auto
  •gebruik van rolstoeltaxi
  •medisch noodzakelijke begeleiding.
  Vervoersvoorzieningen in het kader van maatschappelijke participatie voor mensen die in een AWBZ-gefinancierde instelling wonen, vallen - mits bedoeld voor sociaal verkeer - ook onder de Wmo. Hierbij valt te denken aan een scootmobiel voor buiten, een rolstoeltaxivergoeding, etc.

  Vervoersvoorzieningen voor het reizen naar het werk vallen onder de wet WIA (ex REA) (zie aldaar). Heeft u een dergelijke vervoersvoorziening, dan wordt het leefvervoer ook via de uitvoeringsorganisatie UWV van deze wet geregeld.

  Voor vervoerskosten in het kader van ziekte (bezoek aan arts, ziekenhuis, etc.) bestaan aparte regelingen (AWBZ, Zvw).

  Voor vervoerskosten in het kader van onderwijs bestaan aparte regelingen (Wetten op onderwijs, WIA).
   
   
  Verstrekkingsvorm Voorzieningen kunnen verstrekt worden als:
   

  •een voorziening in natura of in bruikleen van de gemeente of de leverancier waarmee de gemeente een overeenkomst heeft, zoals een scootmobiel, aangepaste fiets, open of gesloten buitenwagen, invalidenvoertuig, aangepaste buggy, aangepast autozitje of fietszitje voor kinderen
  •een tegemoetkoming in de kosten, bijvoorbeeld een taxikostenvergoeding, een quotum strippen voor het cvv of een vergoeding in de aanpassingskosten van de eigen auto.
   
   
  Eigen bijdrage De Wmo spreekt bij verstrekking van een tegemoetkoming in de kosten van een vervoersvoorziening over een inkomenstoets. Deze wordt per gemeente vastgesteld en is inkomensafhankelijk, afhankelijk van de kosten van de voorziening en van het norminkomen van de Werk en Bijstand. Informeer bij uw gemeente naar de van toepassing zijnde eigen inbreng in uw gemeente (Inkomenstoets).
   
  Financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoer (taxi, eigen auto, cvv, etc.) worden vaak verstrekt tot een maximum bedrag per jaar. De gemeente mag een eigen bijdrage vragen. Hierbij moet rekening gehouden worden met een eventuele eigen bijdrage in het kader van andere regelingen.  
    
  Criteria Op de eerste plaats moet verstrekking mogelijk zijn conform de gemeentelijke verordening. Verder moeten middelen niet algemeen gebruikelijk zijn, waarbij rekening gehouden wordt met inkomen, specificiteit van het hulpmiddel en langdurig nodig zijn.
    
  Procedure De aanvraag wordt door de gehandicapte ingediend bij de gemeente. De procedure is geregeld in de gemeentelijke verordening. Bij bepaalde voorzieningen wordt advies ingewonnen van een deskundig adviseur (medisch, ergonomisch) zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de opvolger per 1 januari 2005 van het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan).
   
  Initiator Betrokkene, familie, zorgverlener
   
  Onderhoud en reparatie Afhankelijk van de gemeentelijke verordening; kosten zijn bij verstrekkingen in natura zijn voor rekening van de Wmo.
   
  Vervanging Afhankelijk van de gemeentelijke verordening; afhankelijk van de verstrekkingsvorm.
   
  Valt in Classificatie 12.10.00.00.00.00 Auto's en speciale auto's met beperkte snelheid
  12.12.00.00.00.00 Autoaanpassingen
  12.16.00.00.00.00 Bromfietsen en brommobielen
  12.27.00.00.00.00 Voertuigen
  12.23.03.00.00.00 Scootmobielen
  12.18.00.00.00.00 Fietsen
   [url=http://www.handy-wijzer.nl/viewtext.asp?OID=60302]http://www.handy-wijzer.nl/viewtext.asp?OID=60302[/url]

   Het is nu zo dec 09, 2018 8:28 pm