CVS / M.E Forum


  Valse meldingen

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Valse meldingen

  Bericht van Altijdmoe.com op di apr 24, 2012 1:48 am

  Is je kind vaker ziek pas dan op.
  Er is tegenwoordig sprake van hele teams welke een zg zorg kennen voor uw kind en denken dat u achterlijk bent oid.
  U kunt blijkbaar ineens niet meer goed genoeg voor uw kind zorgen, en op grond van de meest uiteenlopende redenen verzint men wel een reden om u aan te pakken. Niet met het oog op het welzijn van uw kind. Want ook al zeggen en denken zij van wel, blijkbaar gaat het hen enkel om hun baantjes te behouden en gelden te ontvangen via deze en gene subsidie.
  Dit alles ten koste van ook zeer normale gezinnen, waar nooit sprake is van enig onrecht.
  Als uw kind M.E krijgt kunt u te maken krijgen met veel onrecht, en dwang.
  Pas op als men een advies geeft, blijkbaar is dat tegenwoordig een ander woord voor verplichting. Het gaat er om dat u alles doet wat zij wenselijk achten, al is het niet goed voor uw kind. U kent uw kind het best nml, maar daarvan zijn zij niet overtuigd.
  Pas op uw Kind en lees onderstaande linken en websites maar eens goed door.

  http://www.forum.jeugdzorgtotaal.nl/viewtopic.php?f=10&t=22

  http://medicasterplein.nl/index_bestanden/valsezorgmeldingen.htm  Het hoge aantal gedane valse zorgmeldingen door de zorgprofessionals is op zijn zachtst gezegd een schrikbarend gegeven te noemen, en het is dan ook een zeer ernstig feit dat er eerst vanuit het onzorgvuldig handelen met spoed een VOTS bij de kinderrechter wordt gevraagd, terwijl er enkele weken later door de kinderrechter wordt bepaald dat er geen beschermende maatregelen nodig zijn, het gezin en de jeugdige zijn dan al kapot gemaakt.

  Nog gekker wordt het als het kind waarover de melding is gedaan ouder is dan 17 jaar, en dat de jeugdige in kwestie niet is geraadpleegd over een dergelijke voorgenomen zorgmelding, kennelijk hebben de dames en heren professoren bij het ontwikkelen van het protocol niet kunnen bedenken dat kinderen ook weleens volwassen worden.

  De AMK-sendeRaadvoordeKinderbescherming mogen altijd een onderzoek naar kindermishandeling instellen totdat het kind 18 jaar is geworden, maar wat het AMK en de kinderbescherming niet mag maar wel doet is jeugdigen en gezinnen vanuit het onderzoek zodanig ernstig beschadigen dat er decennia lang trauma’s bij ouders en kind ontstaan.

  Ondanks een enorme lawine aan ontwikkelde zorgprotocollen hebben de dames en heren professoren van sociaal pedagogische wetenschappen van universiteiten nog geen tijd kunnen vinden om een onderzoek te doen starten naar de psychische gevolgschade lees traumatische ervaringen die onderzoeken vanuit het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming op kinderen en gezinnen teweeg kunnen brengen, het lijkt makkelijker te zijn om keer op keer te promoveren op nog meer schadelijke protocollen.

  De ontelbare fouten die deze organisaties maken worden stuk voor stuk afgedaan als individuele klachten, en al zijn het er bij elkaar een miljoen dan nog blijven het individuele klachten, dit staat echter in een schril contrast met een door de minister gedane uitspraak waarin zij zegt dat elk mishandeld kind er één teveel is, behalve natuurlijk de gezinnen en kinderen die door de zorgprofessionals zijn mishandeld en gemarteld!

  Wij hebben als ervaringsdeskundigen vastgesteld dat de AMK-s en de Raad voor de Kinderbescherming de onderzoeksrapportages die toch een onafhankelijk karakter moeten hebben vol trachten te zetten met de meest waanzinnige leugens over de jeugdige en het gezin, die dan in een later stadium bij de kinderrechter worden voorgelegd zodat deze geen enkele twijfel meer kan hebben over de gedane beweringen.

  Van een onafhankelijke rechtspraak is dan ook geen sprake, toch komt het regelmatig voor dat een kinderrechter tot het oordeel komt dat het kind helemaal niet mishandeld wordt en de Raad wordt terug gefloten, maar dan is het kind en gezin ondertussen al ten onder gegaan aan de talloze bedreigingen die te maken hebben met uithuisplaatsing of zelfs deportatie naar een jeugdgevangenis en dat om het enkele feit dat je als jeugdige langdurig ziek bent.

  Uit deze bedreigingen heeft het Haringvlietmeisje twee pogingen tot zelfmoord ondernomen, en dat niet alleen, ook de overige gezinsleden zoals de twee oudere broers (ruim volwassen) gingen er bijna aan onderdoor en kregen een trauma te verwerken vanuit het besef dat hun zus en ouders gemarteld werden vanuit kwalijke onderzoeken.

  Bovendien is het te gek voor woorden dat de kinderbeschermers maar al te graag strooien met de belemmering van de cognitieve ontwikkeling van het kind terwijl de misdadige onderzoeken van dezelfde raad en het AMK meer martelpraktijken zijn dan onderzoeken en van daaruit de cognitieve ontwikkeling van de jeugdige voor vele tientallen jaren wordt gesloopt.

  Bijna iedereen mag zich tegenwoordig zorgprofessional noemen, en er is ondertussen een heel leger van theemutsen en gedragsdeskundigen opgericht om jacht te kunnen maken op gezinnen en kinderen om daar onterechte zorgmeldingen op los te kunnen laten, de zorgvuldigheid wordt hierbij volkomen uit het oog verloren denk hierbij maar aan de laatstelijk toegevoegde zorgprofessional in de huid van dierenarts!! Wie volgt?


  Laatst aangepast door Altijdmoe.com op di apr 24, 2012 5:24 am; in totaal 1 keer bewerkt
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Valse meldingen

  Bericht van Altijdmoe.com op di apr 24, 2012 1:58 am

  Indien uw kind en uw gezin het slachtoffer zijn geworden van een zorgmelding lees melding van kindermishandeling welke afkomstig is vanuit de school van uw kind moet u er rekening mee houden dat de GGD-CJG schoolarts hier de regie in heeft gehad, of zijdelings de school het advies heeft gegeven tot het doen van een zorgmelding.

  In heel veel gevallen is roddel en achterklap omtrent uw gezinssituatie de enige aanwijsbare oorzaak voor het doen van een zorgmelding.

  Eigenlijk zijn de mogelijkheden voor het doen van een zorgmelding onuitputtelijk, zelfs als uw kind langdurig ziek is en daardoor van school moet verzuimen bestaat er een grote kans dat u als ouder wordt geconfronteerd met een stiekem opgezet complot waarbij het ziek zijn van uw kind wordt omgebogen naar ongeoorloofd verzuim.

  Er is een oerwoud van meldcodes en protocollen ontstaan die zijn ontwikkeld vanuit universiteiten waarbij men kennelijk niet eens het besef heeft dat deze naast beschermend ook schadelijk en gevaarlijk voor kinderen en gezinnen kunnen zijn.

  Naast deze feiten zijn er ook een aantal vanuit de politiek ontwikkelde meldcodes ontstaan van waaruit momenteel een volkomen hysterisch functionerende jeugdzorg is ontstaan

  Om de verdere inhoud van deze site te kunnen begrijpen dient u te onthouden dat uw huisarts en de specialist de 1e lijns zorgverlener zijn.

  De overige hulpverleners zijn te beschouwen als 2e lijns zorgverleners, het is beter om deze groep 2e rangs zorgverleners te noemen, immers zij nemen ook vaak 2e rangs beslissingen.

  Het blind vertrouwen dat u als ouder of kind toekent aan 2e lijns zorgverleners is gevaarlijk omdat deze zorgverleners vaker vanuit roddel en achterklap handelen en daardoor zelfs de 1e lijns zorgverlener op het verkeerde been kunnen zetten, datzelfde geldt zeker voor de GGD-CJG schoolarts pas daar voor op.

  Het grootste gevaar voor uw kind en gezin is het Advies & Meldpunt Kindermishandeling, zij doen niet aan waarheidsvinding en slopen uw gezin, het AMK heeft maling aan kinderrechten.

  Krijgt u te maken met onderzoek vanuit het AMK schakel dan meteen een advocaat in!

  Om zorgmeldingen vanuit medische aspecten te kunnen onderzoeken maakt het AMK gebruik van de diensten van een vertrouwensarts.

  De vertrouwensartsen van het AMK zijn uiterst gevaarlijk voor uw gezin en kind omdat zij allerlei stiekeme en achterbakse mededelingen doen aan de 2e lijns zorgverleners of ketenpartners.

  Vanuit een inzage in het dossier van Lucertis werd achterhaald dat de vertrouwensarts zich bemoeid had met de behandeling van een schadeclaim op het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming zonder het gezin daarover te benaderen.

  Het is soms erg lastig om de vertrouwensartsen te doen aanspreken op hun handelen omdat zij min of meer anoniem praktiseren, echter heeft het Medicasterplein de vertrouwensartsen en hun werkplekken volledig achterhaald en in kaart gebracht zodat zij zich niet langer meer kunnen verschuilen achter de muren van het AMK.

  Heeft u klachten over het functioneren van een dergelijke vertrouwensarts dan is het raadzaam om een klacht in te dienen over het handelen bij het Tuchtrecht voor de Gezondheidszorg, maar wend u zich altijd eerst tot een advocaat.
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Valse meldingen

  Bericht van Altijdmoe.com op di apr 24, 2012 1:59 am

  Belangrijk voor de ouders en leerlingen van de Reconvalescentenschool !

  Heeft u een geschil met de school? Schakel dan meteen een advocaat in!  Als uw kind op deze school zit moet u er ernstig rekening mee houden dat u te maken kan krijgen met een door de school geplaatste zorgmelding als u op enigerlei wijze ruzie of een geschil krijgt met de school.

  Zodra u bestempeld wordt als lastige ouder of verzorger zal deze school naar het instrument van zorgmelding grijpen om u daarmee vanuit de kinderbescherming te kunnen laten ondermijnen.

  Bovendien zal de schooldirectie er alles aan doen om zich te kunnen verschuilen achter de bevindingen van de schoolmaatschappelijkwerkster, en de GGD of CJG schoolarts die uw kind vanuit de CvB beoordeeld.

  De VSO scholen hebben vrijwel altijd het gebruik van een Commissie van Begeleiding die zich maar al te vaak bediend van roddel en achterklap welke is ontstaan vanuit gekonkel tussen de 2e lijns zorgverleners, in dit geval de Stichting MEE, de schoolmaatschappelijkwerkster, en de GGD– schoolarts met de schoolverpleegkundige op de achtergrond.

  Het is aantoonbaar dat vanuit het gekonkel door deze vier partijen een situatie ontstaat die uitermate schadelijk is voor het kind en uw gezin, het wordt des te erger wanneer de GGD-schoolarts vanuit de CvB er ook nog een schepje bovenop durft te doen door te melden dat de mentrix schrok van de situatie thuis, (na een grote brand thuis bij de leerlinge) en dat er geen epilepsie was gemeten bij het kind in het onderzoekscentrum waar het tijdelijk verbleef op het verzoek van de 1e lijns zorgverlener een neuroloog

  Dit soort rapportages hebben tot gevolg dat er zorgmeldingen worden gedaan over uw kind bij de leerplichtambtenaar en het AMK, overigens kan in het formulier kennisgeving ongeoorloofd verzuim dan al worden aangegeven dat de school verzoekt om inschakeling van het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming zonder dat u dat te weten komt!

  De Reconvalescentenschool heeft naast deze illegale praktijken nog meer wetenswaardigheden om kinderen en ouders te kunnen intimideren zo, melden zij stiekem en achterbaks aan de Stichting MEE zonder enige terughoudendheid dat de leerlinge neo-nazistisch en racistisch gedrag zou vertonen, echter zonder deze uitspraken te doen vastleggen in het leerlingendossier of de ouders daarover te doen informeren.

  De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs geeft vanwege de ingediende klacht hier omtrent aan dat zij vind dat niet alles wat de leerling op school doet aan de ouders gemeld hoeft te worden, hetgeen toch echt wel een brug te ver is omdat de gedane melding aan de Stichting MEE valt te beschouwen als een schoolvoorbeeld van smaad en laster, het is vanuit deze behandeling duidelijk geworden de klachtencommissie onderwijs valt te beschouwen als een koffie college, overigens is er wel een aanbeveling gedaan tot overleg maar die weigert de school te doen opvolgen!

  En er is meer, zelfs met de aanvraag van kinderbijslag heeft deze school zich geheel onrechtmatig bezig gehouden, de aanvraag zou vanwege de gedane bewering door de school dat het Haringvlietmeisje zou spijbelen niet rechtsgeldig zijn verklaard, waarbij dat ook door leerplicht bevestigd zou zijn, hetgeen dan korte tijd later achterhaald wordt achterhaald als leugen en bedrog! kinderbijslag werd met spoed alsnog uitgekeerd!

  Klachten over het functioneren van de school worden niet onafhankelijk behandeld, de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam wordt letterlijk en figuurlijk door een rat bestuurd die maling heeft aan uw belangen of die van het kind.

  De directie van de Reconvalescentenschool hanteert de gekke regel dat alle kinderen altijd en onder alle omstandigheden naar school moeten, dus ook wanneer zij doodziek zijn, de school heeft een verpleegkundige en een rustbank, thuisblijven wordt dus al gauw beschouwd als spijbelen.

  Uit de onderzoeken van het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming is achteraf vastgesteld dat het Haringvlietmeisje nooit heeft gespijbeld, zelfs nu houdt de school en vooral stichting B.O.O.R. vol dat zij wel zou spijbelen.

  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Valse meldingen

  Bericht van Altijdmoe.com op di apr 24, 2012 2:02 am

  Zodra u op welke wijze dan ook geconfronteerd wordt met een zorgmelding moet u gelijk maatregelen treffen om het de dames en heren van het AMK allemaal wat minder makkelijk te maken!

  Volg het stappenplan en blijf uw emoties de baas!

  1. Achterhaal door wie de zorgmelding is gedaan.

  2. Stel deze zorgverlener per aangetekende post aansprakelijk voor het doen van de zorgmelding.

  3. Ga geen discussies aan met het AMK of de CJG-GGD buiten het feit dat het niets oplevert kost het u alleen maar kostbare tijd en energie.

  4. Wend u zo snel mogelijk tot een advocaat, of schakel uw rechtsbijstandverzekering in.

  5. Vraag inzage in het dossier bij alle 2e lijns zorgverleners en let in het bijzonder op de contactregistraties die er over uw kind zijn bijgehouden. (konkelmomenten)

  6. Trek alle verleende machtigingen aan de 2e lijns/rangs zorgverleners per direct in, denk hierbij vooral aan de GGD-CJG, en de school(machtiging) van uw kind.

  7. Vraag vervolgens inzage aan in het dossier bij de huisarts en de specialist van uw kind, want ook deze kunnen negatief beïnvloed zijn door 2e lijns zorg.

  8. Vraag een verklaring van uw huisarts of specialist waarin deze verklaart dat er nooit eerder sprake is geweest van kindermishandeling

  9. Vraag na enige tijd ook inzage aan bij het A.M.K.

  10 Controleer het onderzoeksrapport op leugen en bedrog.

  11 Herhaal de stappen als het A.M.K. de zaak doorverwijst naar de Raad voor de Kinderbescherming.  Mocht uw zaak toch worden doorgeleid naar de Raad voor de Kinderbescherming en u heeft nog geen advocaat? Zorg dan dat u er dan wel één heeft!

  Bij de Raad voor de Kinderbescherming werken precies dezelfde theemutsen als bij het AMK pas daar dus voor op
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Valse meldingen

  Bericht van Altijdmoe.com op di apr 24, 2012 4:17 am

  Zoek contact met het juridisch loket in de buurt!

  Voor een advocaat
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Valse meldingen

  Bericht van Altijdmoe.com op di apr 24, 2012 4:20 am

  2e lijns zorgverleners


  Het overgrote deel van de (valse) zorgmeldingen is afkomstig van de zorgprofessionals die tegenwoordig “aan elkaar gekoppeld zijn” en van daaruit ketenpartners worden genoemd, en in het leven zijn geroepen om tot een betere signaalregistratie van mogelijke kindermishandeling te komen, hetgeen op zichzelf geen verkeerd idee is maar wel het gevaar van tunnelvisie geeft bij een hysterisch geworden jeugdzorg zoals momenteel aan de orde is!

  De stichting Mee is een organisatie die veelal kinderen met een handicap of verstandelijke beperking doet begeleiden,zij doen zich vriendelijk voor maar zijn absoluut niet te vertrouwen met de privacy van de patiënt, en de het op het dossier rustende beroepsgeheim, het stiekem achterhouden van belangrijke dossierstukken komt herhaaldelijk voor en de rechten van patiënten worden geschonden door gedragsdeskundigen die maling aan alles hebben.

  Als u wetenschap heeft van het feit dat uw gezin op enigerlei wijze in het dossier beschreven is als Multi probleemgezin moet u zeker oppassen en uw dossier heel goed in de gaten blijven houden, Multi-probleem gezinnen en kinderen hebben schijnbaar helemaal geen rechten!

  Vraag dus jaarlijks altijd een inzage aan en let vooral op de in het dossier opgenomen contacten met derden zoals de GGD-schoolarts en de school, pas ook op voor de maatschappelijkwerkster die verbonden is aan de GGD of de school want hoe vervelend het ook klinkt deze diensten kunnen uw gezin een heleboel ellende laten beleven.

  Van de GGD-schoolarts moet worden gezegd dat deze extra gevaarlijk is voor kinderen die vanuit psychische of medische beperkingen op een school voor zieke kinderen zijn geplaatst, aan een dergelijke school is vrijwel altijd een Commissie van Begeleiding (CvB) verbonden die de meest idiote beslissingen kan nemen en zonder enige terughoudendheid haar medewerking zal doen verlenen aan een zorgmelding (buiten de 1e lijns zorg om!)

  Hou de GGD–schoolarts of de tegenwoordige CJG jeugdzorg buiten de deur, er is geen enkele wet die ouders verplicht om deel te nemen aan deze waanzin die later schadelijke gevolgen kan hebben voor uw gezin en kind.

  Als uw kind en uw gezin door de GGD-bemoeizorg kapot is gemaakt hoeft u vanzelfsprekend niet te verwachten dat dit stelletje medicaster boeven u of uw kind op enigerlei wijze schadeloos zullen stellen.

  Lucertis heeft precies dezelfde werkwijze als de andere 2e lijns zorgverleners ook hier bleek bij controle van de dossierstukken dat de vertrouwensarts van het AMK zelfs al had gemeld aan Lucertis dat men moest oppassen voor de mogelijke schadeclaims van het Haringvlietmeisje.

  De vertrouwensarts die dergelijke mededelingen doet zou het praktizeren met onmiddellijke ingang ontnomen moeten worden.
  Ook Ziezon eenzelfde stichting
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Valse meldingen

  Bericht van Altijdmoe.com op do apr 26, 2012 3:56 am

  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/contact-met-ocw/informatie-voor-de-pers  Meldt uw problemen ook met het ministerie van onderwijs cultuur en wetenschappen
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Valse meldingen

  Bericht van Altijdmoe.com op do apr 26, 2012 10:13 am

  Tips voor ouders anno 2009

  Breng je kind nooit zelf naar school dit is nml slecht voor de ontwikkeling.
  En het zelfvertrouwen, want stel het leert nooit om zelfstandig inclu fiets richting werk te gaan. Het liefst op de leeftijd waarop het net jonge veulens zijn en waggelend op de fiets richting school gaan!

  Raak nooit een jas of sjaal aan van uw kind in het zicht van de schoolleiding!
  Heel fout nml. Men denkt dan meteen aan een symbiotische relatie tussen u en uw kind.
  Pluisjes van de jas trekken is ook ten strengste verboden!!!
  Pas op hiermee want uw verraders slapen nooit nml.

  Draag nooit de tas van uw kind als het kind het schoolplein betreedt. Laat zien dat uw kind het zelf allemaal kan!
  Ook niet uit vriendelijkheid, nee wij gaan voor de zelfstandigheid van het kind!
  En daaraan heeft u zich gewoonweg te houden!

  Geef nooit en te nimmer witbrood mee naar school, ook al is het wit waar bruin in zit men zal u niet willen geloven, tenzij u uw kind zelf het brood mee laat nemen en smeren op school.
  Maar dit staan zij nog niet toe momenteel! Ook bij een tarweallergie! NIET DOEN!!!!!!!!!
  Heel fout men gelooft je niet en je moet hiervoor eerst uitgebreid getest worden door het ziekenhuis!

  Gewoon keibruin brood meegeven!! Is het advies.

  Laat uw kind laat over straat slenteren het liefst met een groep vrienden van laag allooi!
  Heel verstandig zo laat je zien dat je zorgt voor je kind, en hem leert om de keiharde wereld te ervaren zoals deze is, kom we zijn geen mietjes.

  Waarschuw ook niet voor pedofielen, allemaal nonsens want ook dat zijn gewoon mensen nml!

  Maak uw kind niet onnodig angstig dat is het advies.

  Is uw kind ziek thuis?
  Niet doen!
  Helemaal fout!
  Stuur uw kroost ziek naar school en laat de school beslissen of het wel echt ziek is, en of het naar huis mag en kan door middel van het toeziend pedagogischen oog der leerkrachten die het immers beter weten dan de ouders uiteraard.

  Mocht het zijn dat de school een klacht indiend bij een of andere vage instantie der landen, dan bereid u voor op het volgende.

  Komen zij op bezoek, zeg dan zo min mogelijk want echt alles wordt tegen u gebruikt danwel misbruikt!
  En als bewijsvoering in een rapport opgesteld in zeer vreemde bewoordingen, zo vreemd dat u ze zelf niet had kunnen bedenken laat staan bespreken!

  Zorg dat uw huis er gruwelijk misselijkmakend onbewoond uitziet, en zo ziekelijk hygienisch is dat er zelfs nog geen miniscule kruimels liggen op de vloer!
  Want zij zien werkelijk het kleinste kruimeltje nog liggen.

  Zorg er tevens voor dat u een nieuw bankstel in uw huis heeft staan!
  Gewoon een tip, en graag een die blinkt van nieuwigheid.
  Anders ziet men u aan voor een slechte opvoeder.

  Huisdieren????????
  afvoeren die handel en de mond snoeren met ducktape!
  op zolder ermee gebonden en stilzwijgend en zeg dat je geen huisdieren hebt!

  Vaak zijn deze opeens ook erg lastig bij het bezoek van deze of gene dus je hebt er niets aan!

  Leest men de klachten met u door reageert u dan vooral niet!

  Zeg niets doe of u dom en stom en doof bent en laat u door niets van de wijs brengen!
  geloven doet men u niet en een uitroep van oh is al voldoende om aan te geven dat u luidkeels stond te schreeuwen dat het NIET WAAR WAS ALLEMAAL!

  Heeft uw kind een gesprek met deze of gene over eventuele mishandelingspraktijken, zorg er dan voor dat uw kind van tevoren geen gym heeft gehad oid en geef in elk geval een sterke deo mee inclusief parfum van uzelf, en zorg dat de kleding netjes zit.

  Zeg tegen uw kind dat het niet dwars gaat reageren hoe vervelend die mensen ook doorzeuren en zagen in het gesprek!

  Probeer uw kind na het gesprek tot rust te brengen en al die nonsens uit het hoofd te praten!
  Anders hebben ze een trauma voor jaren opgelopen nml.

  Hierop volgt natuurlijk een uitgebreid rapport inzake uw onkunde in allerlei zaken en men verzint hierbij de meest vreemde verhalen want men moet toch geld verdienen bij de baas.
  Het liefst nog subsidies binnenhalen.

  Lees het rapport later door zonder in huilen uit te barsten en denk maar zo zij weten niet beter!
  Ze kennen u dus ook echt totaal niet.
  Accepteer alle shit die men over u uitgestort heeft, met een vriendelijke glimlach en opgeheven hoofd.

  laat u vooral niet kennen!

  Raak uw kind na de rapportage ook nooit meer liefdevol aan en aai deze ook niet meer liefdevol over de bol want alles kan tegen u gebruikt worden.

  lach ook vooral niet samen op school oid want men kan daar rare conclusies uittrekken nml.
  symbiotisch gedoe of overbezorgdheid.

  Als zij vinden dat u niet goed voor uw kind zorgt, zeg dan gewoon maar ja en amen op alles wat zij te vertellen hebben, want zij weten alles immers beter!

  Zij hebben er nml voor ''gestudeerd''.

  Als zij vinden dat uw kind te goed verzorgd wordt gooi uw kind dan het liefst zo snel mogelijk buiten de deur en het liefst als het heel donker is.
  Laat het flink zwerven op straat!
  dat zal ze leren, en doen inzien dat je echt wel meewerkt aan wat zij wensen nml.

  Slik de leugens voor lieve koek!
  Acceptatie is de key!@

  En absurditeit de wereld waarin wij nu leven!

  Gesponsorde inhoud

  Re: Valse meldingen

  Bericht van Gesponsorde inhoud


   Het is nu zo dec 09, 2018 7:36 pm