CVS / M.E Forum


  Persoonsgebonden budget (pgb)

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Persoonsgebonden budget (pgb)

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:12 am

  Persoonsgebonden budget (pgb)


  Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zorg of andere ondersteuning inkoopt. Voor langdurige zorg (AWBZ) is een pgb mogelijk als u daarmee een opname in een zorginstelling kunt voorkomen of uitstellen. Voor Wmo-voorzieningen verschillen de regels per gemeente.

  Pgb voor Wmo-voorzieningen


  Hebt u een indicatie van uw gemeente voor bijvoorbeeld een rolstoel, woningaanpassingen of vervoer in uw vrije tijd? Dan is het vaak mogelijk om die ondersteuning zelf in te kopen met een pgb. U kunt bij het Wmo-loket van uw gemeente navragen of uw gemeente die mogelijkheid biedt, en wat de voorwaarden zijn.

  Pgb voor langdurig verblijf (AWBZ-zorg)  <P class=col123>
  Met een pgb organiseert u zelf de zorg die u nodig hebt. Het doel is dat u zelfstandig kunt blijven wonen in plaats van te verhuizen naar een zorginstelling. U kunt alleen een pgb krijgen als u een indicatie hebt voor AWBZ-zorg: langdurig verblijf.

  U kiest zelf uw hulpverleners uit. Dat kan een professionele hulpverlener zijn, maar ook bijvoorbeeld uw buurman, partner of familielid. U regelt zelf op welke dagen en hoe laat ze komen. Ook bepaalt u zelf wat ze gaan verdienen.  Andere vormen van AWBZ-zorg: geen pgb meer  Tot 2012 was het pgb mogelijk voor bijna alle vormen van AWBZ-zorg. Dit is nu beperkt tot de AWBZ-indicatie Verblijf. Wat zijn de gevolgen hiervan?

  Indicatie voor AWBZ-zorg na 1.1.2012


  Krijgt u na 1 januari 2012 een indicatie voor minimaal 10 uur per week zorg? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ). Dit kan alleen als er voor u geen passende zorg in natura beschikbaar is. Via de vergoedingsregeling kunt u alsnog zelf zorg inkopen. De VPZ is alleen beschikbaar voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Met kort bedoelen we maximaal 3 dagen per week.
  Meer informatie vindt u in een brochure van de Rijksoverheid.

  Bestaand pgb (indicatie vóór 1.1.2012)  Hebt u al een pgb voor een andere vorm van AWBZ-zorg? Dan houdt u uw pgb tot 2014.

  Administratie bij het pgb  Het pgb geeft vrijheid, maar ook verplichtingen. U moet uw uitgaven verantwoorden.


  • Bij een pgb voor AWBZ-zorg controleert het zorgkantoor uw administratie. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de administratie voor u doen, als u dit wilt. Dit is gratis. U kunt hiervoor contact opnemen met het Servicecentrum PGB van de SVB.
  • Bij een pgb voor Wmo-voorzieningen hoort u van uw gemeente hoe u de uitgaven moet verantwoorden.


  Pgb-bureaus


  Pgb-bureaus adviseren, verzorgen de administratie en bemiddelen bij het vinden van zorgverleners. Men noemt dit ook wel bemiddelingsbureaus. Per Saldo, de belangenvereniging voor pgb-houders, heeft een keurmerk ontwikkeld voor pgb-bureaus.

  Een pgb voor AWBZ-zorg aanvragen  U hebt een indicatie nodig voor AWBZ-zorg (Langdurig verblijf). De AWBZ-indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  Vul het aanvraagformulier in voor AWBZ-zorg (Verblijf). Dit formulier kunt u via Regelhulp invullen bij het onderwerp AWBZ-zorg. Geef op het formulier aan dat u de zorg in de vorm van een pgb wilt ontvangen. Het CIZ behandelt uw formulier.

  Voor jongeren onder de 18 jaar met een psychiatrische ziekte of ernstige gedragsproblemen stelt Bureau Jeugdzorg de indicatie.

  Een pgb voor Wmo-voorzieningen aanvragen  Neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente voor meer informatie.

  Meer informatie over het pgb
  • Voor meer informatie over de mogelijkheden van het pgb kunt u terecht bij Per Saldo.
  • Op de website van de Rijksoverheid staat informatie over de nieuwe voorwaarden die in 2012 gelden voor het pgb.
  • Kijk op persoonlijkzorgnetwerk.nl voor meer informatie/websites over het pgb.

  https://www.regelhulp.nl/rh/webapp/kennisbank/Informatie/PersoonsgebondenBudget?gclid=CNepkZ2I3qwCFcWGDgod3V0erA#

   Het is nu zo dec 09, 2018 7:40 pm