CVS / M.E Forum


  Indicatiestelling

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Indicatiestelling

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 10:39 am

  Indicatiestelling


  <p>De Commissie voor Indicatiestelling (CvI)
  Het REC heeft de indicatiestelling uitbesteed aan de CvI. De CvI functioneert onafhankelijk van de tien scholen voor speciaal onderwijs en het Dienstencentrum. De CvI beoordeelt aan de hand van door het Ministerie van Onderwijs landelijk vastgelegde criteria het door ouders en school aangeleverde dossier. Bij een positieve indicatie kunnen ouders kiezen voor regulier onderwijs met ambulante begeleiding (de rugzak of Leerling Gebonden Financiering: LGF), of voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.

  Mogelijke beschikkingen
  Positieve beschikking (een indicatie)
  Negatieve beschikking (geen indicatie)

  Als er onvoldoende informatie is om tot een beschikking te kunnen komen, kan de CvI adviseren om de leerling tijdelijk op een school voor speciaal onderwijs te plaatsen: de zogenaamde observatieplaatsing. Gedurende deze periode wordt onderzoek gedaan om aan de benodigde informatie te komen.

  Bezwaar
  Alhoewel de CvI de aanvragen heel zorgvuldig behandelt, kan het zijn dat ouders het niet eens zijn met een door de CvI genomen beslissing. In dat geval bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen bij de CvI. Nadat de CvI het bezwaarschrift heeft ontvangen wint zij advies in bij de landelijke Bezwaar Advies Commissie (BAC). Op basis van de uitkomst daarvan kan de CvI besluiten tot een heroverweging. Daarna bestaat nog de mogelijkheid van beroep bij de rechter.

  Contactgegevens en bereikbaarheid CvI
  CvI REC Noordoost Nederland, cluster 3
  Schweitzerlaan 2
  Postbus 8054
  9702 KB Groningen

  De CvI is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch te bereiken via 06 - 52498438. Op andere momenten is het mogelijk een bericht in te spreken.
  e-mail: CVI-groep@cedin.nl

  http://www.recnon3.nl/aanmelding/67/indicatiestelling.html

   Het is nu zo dec 09, 2018 7:36 pm